О часопису SingiLogos

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ ЛОГОС (Јеванђеље по Јовану, 1:1)

Инспирисан античким, традиционалним, али и савременим и још недовољно истраженим, СингиЛогос је настао са циљем да пружи одговоре на разнолика питања из научних области које долазе из области које припадају друштвено-хуманистичком пољу. СингиЛогос, годишњак Универзитета Сингидунум за мултудисциплинарна истраживања, настојаће да ојача постојеће, али и створи нове везе, не само међу научним дисциплинама, но и научним радницима из земље и света.

На том путу – у чијој се подлози налази транспарентност, научни, али и стручни пуризам, објективност, иновативност, уз поштовање академске етичке норме – савезници ће нам бити научни и стручни радници из земље и света, окупљени око Уређивачког Одбора и Савета, као и прецизно дефинисан процес дупле рецензије.

Осим оригиналних, претходно необјављених, оригиналних научних и прегледних радова, СингиЛогос објављује и научне критике/полемике, стручне чланке и приказе књига, који могу бити написани на српском, енглеском, грчком језику, као и неком другом језику међународне комуникације (чији резимеи, без обзира на језик рада, треба да буду на енглеском језику).

Редовни број часописа СингиЛогос, који је доступан у режиму отвореног приступа, излази једном годишње, у јулу, уз могућност издавања специјалних и тематских бројева, у складу са потребама и одлуком Уредништва.