СингиЛогос 2 (1) – Септембар 2022

Са поносом вам представљамо нови број часописа Сингилогос

1 – 9
ΠΟΛΙΤΙΚΆ Ή ΘΕΟΛΟΓΙΚΆ ΟΡΘΌ; Ο ΛΌΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΊΑ Σ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΣΉΜΕΡΑ
POLITICALLY OR THEOLOGICALLY CORRECT? THE KERUGMA OF THE CHURCH TO THE WORLD TODAY
Ιωάννης Aντ. Παναγιωτόπουλος

10 – 20
WHAT DOES THEOLOGY, ACTUALLY, DO? THE INTERPRETATION OF THE BIBLE IN THE EAST IN THE LIFE OF THE GREEK ORTHODOX CHURCH: AN OVERVIEW OF CURRENT STATUS – TOMORROW’S PROSPECTS
“ΠΟΙΑ Η ΕΠΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΊΑΣ ΣΉΜΕΡΑ”; Η ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΤΗΣ ΒΊΒΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΉ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ: ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ
Σωτήριος Δεσπότης

21 – 26
УЧЕЊЕ КУРАНА О ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ
TEACHING OF THE KORAN ABOUT THE MOST HOLY MOTHER OF GOD
Срђан Симић

27 – 36
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΗΘΙΚΉ ΤΕΛΕΙΌΤΗΤΑ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΑΦΎΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΌΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ
CHRISTIAN MORAL PERFECTION AS A SPIRITUAL AWAKENING OF ENSLAVED HELLENISM
Κωνσταντίνος Μαντζανάρης

37 – 59
«ΤΟ ΜΑΡΤΎΡΙΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΈΝΩΝ ΑΡΧΙΕΡΈΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΤΏΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΡΚΤΉ ΤΗΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ»
“THE MARTYRDOM OF THE IMPRISONED HIGH PRIESTS AND PROTESTANTS OF THE PELOPONNESE IN THE PRISON OF TRIPOLI THROUGH HISTORICAL SOURCES”
Φιλάρετος Σπανόπουλος

60 – 74
«ΌΠΟΙΟΣ ΜΈΝΕΙ ΑΠΑΘΉΣ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΑΥΤΌΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΠΟΤΈ ΝΑ ΕΊ ΝΑΙ ΚΑΛΌΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΌΣ»: Η ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΎ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ
“WHOEVER STANDS IMPASSIVE TOWARDS HISTORY CAN NEVER BE A GOOD CHRISTIAN”: THE DIALOGUE BETWEEN CHRISTIANITY AND HISTORY
Δημητριάδου Δ. Μαρίνα

75 – 89
Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΩΝ ΟΡΘΌΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΕΜΨΎΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΈΝΟΥ ΓΈΝΟΥΣ: Ο ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΈΛΟΥΣ ΆΝΘΙΜΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΉΡΗΣ (1811-1821)
THE CONTRIBUTION OF THE ORTHODOX CLERGY TO THE ENCOURAGEMENT OF THE REBEL NATION: THE CASE OF ANTHIMOS SKALISTIRIS, BISHOP OF HELOS (1811-1821)
Δημήτριος Θ. Βαχαβιώλος

90 – 112
ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΌ ΖΉΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΔΡΎΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΜΟΝΉΣ ΣΤΟΝ ΆΘΩ
THE CHRONOLOGICAL QUESTION OF ESTABLISHING A RUSSIAN MONASTERY IN ATHOS
Mirko Sajlović

113 – 129
THE ASPECT OF THE BODY IN THE WRITING “ON THE SOUL AND THE RESURRECTION” BY GREGORY OF NYSSA
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΏΜΑ ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΊ ΨΥΧΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΝΎΣΣΗΣ
Eirini Artemi

130 – 139
Ο ΕΚΦΩΝΗΘΕΊΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι. ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ ΛΌΓΟΣ ΤΟΎ Θ. ΚΑΐΡΗ (11/1/1828): ΠΡΟΣ ΜΊΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΉ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΉ ΚΑΙ ΘΕΟ ΛΟΓΙΚΉ – ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΆΞΗΣ
THE SPEECH OF TH. KAIRIS DURING THE RECEPTION OF I. KAPODISTRIAS IN GREECE (11/1/1828): TOWARDS A PLATONIC -PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL- READING OF THE POLITICAL ACT
Απόστολος Καπρούλιας

140 – 154
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΘΕΜΕΛΙΏΣΕΙΣ ΤΉΣ ΘΕΊΑ Σ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΓΕΏΡΓΙΟ ΠΑΧΥΜΈΡΗ
GNOSEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DIVINE TRANSCENDENCE IN GEORGE PACHYMERES
Λυδία Χριστ. Πετρίδου

155 – 164
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΊΑ : ΈΝΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΟΝΎΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΊΑ Σ
CHRISTIANITY AND THE PANDEMIC: AN EXAMPLE OF GOOD BEHAVIOR FROM DIONYSIUS OF ALEXANDRIA
Αναστάσιος Γ. Μαράς

165 – 182
LE SOIN DE L’ÂME POUR L’AU-DELÀ À BYZANCE: TEXTES LITURGIQUES ET PRIÈRES DU RITE FUNÉRAIRE
Η ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΆ ΘΆΝΑΤΟΝ ΖΩΉ ΣΤΟ ΒΥΖΆΝΤΙΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΧΈΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΣΊΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΊΑΣ
Spyros P. Panangopoulos

183 – 195
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
THE CONTRIBUTION OF ALMYROS VERGA TO THE GREEK REVOLUTION
Παναγιώτης Μπαζίγος

196 – 204
ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΖΗΤΗΜΆΤΩΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΌ ΠΌΛΕΜΟ
HISTORICAL APPROACH TO GEOPOLITICAL ISSUES DURING THE PELOPONNESIAN WAR
Ιωάννης – Ιωσήφ Παπαγεώργης

205 – 215
Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
GEOSTRATEGY OF GREEKS’ LIBERATION AND THE ROLE OF SERBIAN PEOPLE IN IT
Μαρία Π. Νέμετς

216 – 232
NORTH THRACE/EASTERN ROMILIA WAS LEFT OUTSIDE THE GREEK BORDERS
H ΒΌΡΕΙΑ ΘΡΆΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΡΩΜΥΛΊΑ ΈΜΕΙΝΕ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΑ ΕΘΝΙΚΆ ΣΎΝΟΡΑ
Eleni Boliaki

233 – 245
«LA FEMME ET LE SALUT DU MONDE» LA PENSÉE DE PAUL EUDOKIMOV SUR LA PLACE DE LA FEMME DANS LA VIE DE L’ÉGLISE
“WOMAN AND THE SALVATION OF THE WORLD”. PAUL EUDOKIMOV’S THOUGHT ON THE PLACE OF WOMEN IN THE LIFE OF THE CHURCH
Stavros Yangazoglou

246 – 257
SOCRATIC DIALECTIC AND PERSONAL TRANSFORMATION IN THE PLATONIC DIALOGUE LACHES
ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΛΑΧHΣ
Christos Terezis, Fyllio Titoni

258 – 265
TWO DIFFERENT MODES OF TRANSLATION: INTERPRETING FOR THE DEAF AND THE DEAF-BLIND
DVA MODELA PRENOSA PORUKE: PREVOĐENJE ZA SLABOVIDE I OSOBE OŠTEĆENOG
SLUHA
Betül Özcan Dost

266 – 274
STATUS PASIVA U PREVOĐENJU
THE STATUS OF THE PASSIVE VOICE IN TRANSLATION
Maja Rončević