SingiLogos 3 (1) – 09/2023

Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την Επιστημονική Επετηρίδα SingiLogos του 2023

8-40
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ Α. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
DRAMATIS PERSONAE IN THE GOSPEL OF JOHN I: NIKODEMUS
Σωτήριος Δεσπότης

1 – 7
СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ КУРАНСКОГ МУХАМЕДА И БИБЛИЈСКОГ МОЈСИЈА
SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE QURANIC MUHAMMAD AND THE BIBLICAL MOSES
Срђан Симић

41 – 56
LOVE AS A PREMIER SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACHIEVEMENT IN THE NEOPLATONIC PROCLUS
Ο ΈΡΩΣ ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΊΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΚΑΤΌΡΘΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΌ ΠΡΌΚΛΟ
Christos Terezis, Maria Christopoulou

57 – 65
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΊΟΔΟ
IDENTITY AND CHURCH IN EPIRUS DURING THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

66 – 73
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 200ΕΤΗΡΊΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 (1821 – 2021).
ARCHBISHOP HIERONYMOS II AND HIS CONTRIBUTION TO THE CELEBRATION OF THE 200TH ANNIVERSARY OF THE GREEK REVOLUTION OF 1821 (1821 – 2021)
Μανόλης Γερ. Βαρβούνης

74 – 94
Ο ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΏΝ ΚΑΙ ΠΆΣΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΙΕΡΏΝΥΜΟΣ Β΄. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΤΗΣ 15 ΕΤΊΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΊΑΣ ΤΟΥ (2008-2023).
ARCHBISHOP OF ATHENS AND OF ALL GREECE IERONYMOS, THE SECOND. ON THE OCCASION OF 15 ANNIVERSARY OF HIS ARCHBISHOPRIC (2008-2023)
Αθανάσιος Αν. Αγγελόπουλος

95 – 107
ELIAS MENIATES AND THE PREPARATION OF THE GREEK REVOLUTION
Ο ΗΛΊΑΣ ΜΗΝΙΆΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ
Anastasios G. Maràs

108 – 118
ГРАД ПАТРА И ХРАМ СВЕТОГ АПОСТОЛА АНДРЕЈА (ПОТЕНЦИЈАЛИ И ПЕРСПЕКТИВА КУЛТУРНО – ВЕРСКОГ ТУРИЗМА ПАТРЕ)
THE CITY OF PATRAS AND THE CHURCH OF SAINT ANDREW (POTENTIAL AND PERSPECTIVES OF CULTURAL AND RELIGIOUS TOURISM OF PATRAS)
Георгиос Нектариос Лоис

119 – 134
KARAKTERISTIKE ATLETA (SPORTISTA) OD ANTIKE DO DANAS
CHARACTERISTICS OF ATHLETES FROM ANCIENT TIMES TOTHE PRESENT DAY
Miodrag Milovanović

135 – 149
UNUTRAŠNJI DRŽAVNI ORGANI NADLEŽNI ZA VOĐENJE SPOLJNE POLITIKE
INTERNAL STATE BODIES COMPETENT FOR LEADING FOREIGN POLICY
Željko Petrović

150 – 161
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ASPECTS OF PHILOSOPHY AND LITERATURE IN RORTY’S THOUGHT
Κωνσταντίνος Μαντζανάρης

162 – 168
ORIENTATION AND CONTENT OF EDUCATION [ΠΑΙΔΕΙΑ/ PAEDEIA] AND HUMAN REDEFINITION OF THE MODERN SCHOOL
ΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Pelagia Kogouli

169 – 178
ΤΟ «ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ» ΤΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 10ΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ
THE “PSEUDEPIGRAPHY” OF THE AREOPAGITE WRITINGS: REFLECTIONS ON THE BASIS OF THE 10TH EPISTLE TO JOHN THE THEOLOGIAN
Δεσπότης Σωτήριος, Μαρινοπούλου Αργυρώ

179 – 195
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ (9ΟΣ-12ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)
THE INFLUENCE OF THE SPIRITUALITY OF BYZANTINE MONASTICISM ON THE FORMATION OF IMPERIAL PIETY (9TH-12TH CENTURY)
Σπυρίδων Π. Παναγόπουλος

196 – 213
ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА ЈОВАНОВИЋА
SKETCHES FROM THE LIFE OF METROPOLITAN MIHAILO JOVANOVIĆ
Константин Јовић

214 – 235
«ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΪΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1827)»
A MONK TRIUMPH. THE CASE OF THE INCLUSIVE AND HEROIC BATTLE OF THE GREAT CAVE (JUNE 24, 1827)
Ηλίας Δ. Μογλενίδης

236 – 250
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ»
«A BRIEF PRESENTATION OF THE MONASTIC MOVEMENT IN CORINTH PAULINE CHURCH DURING THE MIDDLE BYZANTINE PERIOD»
Χρήστος Μαρίνης

251 – 266
Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
THE CANONICITY OF THE GRANTING OF THE AUTONOMOUS AND AUTOCEPHALOUS STATUS OF THE SERBIAN CHURCH: Α HISTORICAL AND LEGAL–CANONICAL APPROACH
Δημητριάδου Δ. Μαρίνα

267 – 282
TRANSLATION SOLUTIONS WHILE COMMUNICATING ETHNIC CULTURE
PREVODILAČKA REŠENJA U PRENOSU PORUKA KULTURE ETNICITETA
Rima Jasnauskaitė, Emilija Bakaitytė

283 – 293
О КЊИЗИ „ЛИНГВОСТИЛИСТИКА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА” МИЛОША КОВАЧЕВИЋА
AN INSIGHT INTO ‘LINGUOSTYLISTICS OF LITERARY WORKS’ BY MILOŠ KOVAČEVIĆ
Ивана Ковачевић

294 – 309
КРЕИРАЊЕ И ПРИМЕНА ИГРОВНИХ НАЛОГА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
CREATION AND APPLICATION OF GAME ASSIGNMENTS IN THE TEACHING OF LITERATURE IN OLDER CLASSES OF PRIMARY SCHOOL
Наташа Кљајић